DRUGA INTERWENCJA SOWIECKA

 
 

Tego samego dnia, 30 października 1956 r., zjawili się po raz trzeci Mikojan i Susłow. O przebiegu spotkania dowiedzieliśmy się później z rozmowy, jaką amerykański korespondent RWE, Dean Koch, przeprowadził zaraz po katastrofie węgierskiej z Georgem Heltaiem, przyjacielem Nagy’a, który pełnił obowiązki kierownika spraw zagranicznych9. Następnego ranka, 31 października, doszło do rozmowy Mikojana i Susłowa z Zoltanem Tildy, przywódcą stronnictwa drobnych rolników i członkiem nowego gabinetu. Tildy postawił Rosjanom cztery warunki: natychmiastowe wycofanie wojsk sowieckich, wystąpienie Węgier z Układu Warszawskiego, przywrócenie systemu wielopartyjnego, rozpisanie wolnych wyborów i potwierdzenie suwerenności państwa węgierskiego. Sowieccy przywódcy przyjęli to wszystko do wiadomości, nie usiłując nawet podejmować dyskusji. Zgodzili się na wszystko - oznajmił tryumfalnie Tildy po ich odejściu. W godzinę później Janos Kadar i Ferenc Munnich udali się samochodem do ambasady sowieckiej, tam przesiedli się do innego wozu i odjechali w nieznanym kierunku 10.

O tej samej godzinie, 10 wieczorem, wojska sowieckie otoczyły i zamknęły lotnisko Budapesztu Ferighy. W ciągu następnego dnia z całego kraju zaczęły napływać meldunki o ruchach wojsk sowieckich. Nagy zaalarmowany wiadomościami o przekroczeniu granicy przez silne oddziały wysłał telegram do Sekretarza Generalnego ONZ zawiadamiający o wystąpieniu Węgier z Układu Warszawskiego i domagający się od czterech wielkich mocarstw obrony neutralności Węgier.